EHBO Vereniging Niedorp

Geschiedenis van
EHBO vereniging Winkel - Nieuwe Niedorp

Vroeger had ieder dorp/stad zijn eigen EHBO vereniging, zo ook de dorpen Winkel en Nieuwe Niedorp. Door de fusie van beide verenigingen is de huidige vereniging ontstaan in 1973. Op pagina is een beknopte geschiedenis van het ontstaan van beide verenigingen en waarom ze gefuseerd zijn.

Preloog, de oprichting van twee verenigingen

Nieuwe Niedorp

EHBO vereniging Nieuwe Niedorp is opgericht op 23 februari 1950 met als voorzitter Dr. de Boer. Dr. de Boer was huisarts in Nieuwe Niedorp en tevens de docent van de vereniging Dr. de Boer heeft vele jaren de opleidingen geleid en tevens alle oefenavonden.
Vanaf 1957 tot 1966 heeft M. de Groot de voorzittershamer overgenomen van vanaf 1966 tot aan de fusie is dhr. Hoogland voorzitter geweest. De oefenavonden van de vereniging vonden plaats in O.L.S. de Snip in Nieuwe Niedorp. In het oefenlokaal weren ook vergaderingen en feestjes gevierd

Winkel

EHBO vereniging Winkel is opgericht op 30 oktober 1950 ten huize van Dr. Roskam, die tot zijn vertrek uit Winkel de EHBO-arts van de vereniging is gebleven. De voorzitter en mede-oprichter van de vereniging was dhr. Rienks. De oefenavonden werden bij Dr. Roskam thuis georganiseerd. Later kon de vereniging gratis gebruik maken van de kantine van de melkfabriek in Lutjewinkel en alle faciliteiten, door inspanningen van de dhr. Rienks die daar werkzaam was Dit is de oefenlokatie gebleven tot de fusie.
Eens per jaar werd samen met vereniging Barsingerhorn/Kolhorn gezamelijke oefening georganiseerd met Lotus slachtoffers

Verder als een vereniging

Op 21 augustus 1973 fuseerde EHBO-vereniging Nieuwe Niedorp en EHBO-vereniging Winkel tot onze vereniging Winkel-Nieuwe Niedorp Aanleiding voor deze fusie was dat beide verenigingen niet optimaal meer konden functioneren met opleidingen, docenten en activiteiten De bouw van het gezondeheidscentrum, waar beide verenigingen werden verzocht daar gebruik van te maken, was mede de aanleiding, na een mislukte poging in 1972, om toch de gezamelijke EHBO vereniging Winkel-Nieuwe Niedorp op te richten
Met fusie werd dhr. Lont gekozen tot voorzitter van de nieuwe vereniging met een grote meerderheid van stemmen, van beide verenigingen Dhr. Lont was voorzitter van de afd. Winkel sinds 1971. Het bestuur van de nieuwe vereniging zou uit 5 personen bestaan Buiten dhr. Lont werden vervolgens mevr. 't Veld-Colenbrander, mevr. Hannema-Hoogerwaard, mevr. Kistemaker-Eriks en dhr. Boeree gekozen om plaats te nemen in het bestuur

Er werden door deze nieuwe vereniging nieuwe initiatieven opgezet, zoals reanimatielessen op de lagere scholen in Nieuwe Niedorp en Winkel in 1974. Dit groeide uit tot jeugd-EHBO lessen met een gedegen programma in 1992. Dit programma heeft jammer genoeg niet lang geduurt Daar door aanpassing van regelgeven en inhoud van het lesprogramma door de overheid en geen ruimte meer was om dit voort te zetten. In 1999 viel helaas het doek voor de jeugd-EHBO op de basis scholen.
Ook werd de zuster-vereniging in Kolhorn jaarlijks een grote oefening georganiseerd met lotus-slachtoffers en soms zelf met brandweer en politie

Heden en Toekomst

De regelgeving m.b.t. veiligheid, certificering, Abrowet veranderd constant. Als EHBO-vereniging moeten we op de hoogte blijven van deze veranderingen en daaraan onze dienstverlening op aanpassen. Zeker de afgelopen jaren (na 2011) zijn de veranderingen in de regelgeving veel en groot geweest.
Tevens krijgen we als EHBO te maken met nieuwe fenomenen die van invloed zijn op de hulpverlening, een voorbeelden hiervan zijn Aids, legionella, maar ook de toenemende agressie van de maatschappij tegen hulpverlenders.

Een EHBO-vereniging heeft natuurlijk net als elke vereniging vrijwilligers nodig die taken op zich nemen. Wat een EHBO-vereniging anders maakt is dat we EHBO-ondersteunning bij verschillende evenmenten verlenen, want dat is ons bestaan recht. Dit geeft veel werk met zich mee om te organiseren namelijk: voorbereiding, verkrijgen van vrijwilligers, communicatie met de klant, communicatie met de vrijwilligers , evaluatie Om dit goed te laten functioneren hebben we natuurlijk steeds nieuwe enthousiaste leden nodig, die het belangrijk vinden hun steentje bij te dragen aan de gemeenschap om hun heen.