EHBO Vereniging Niedorp

Aanmelden EHBO Cursus Alcohol en Drugs

De cursus Alcohol en Drugs heeft officieel 'Actule Zorg bij Alcohol en Drugs Incidenten' afgekort 'AZADI'. Met de cursus leer je niet alleen de verschillende effecten van de verschillende verdovende middelen (incl. alcohol), maar ook te herkennen bij het slachtoffer.
Tevens leer je hoe het slachtoffer van alcohol drugs incident moet behandelen.

De certificatieregeling ‘Acute Zorg bij Alcohol- en Drugsincidenten’ voorziet in de groeiende behoefte aan kennis en vaardigheden voor wat betreft het herkennen van een middel en het verlenen van eerste hulp. Om te beoordelen of de aanvrager van het persoonscertificaat “Acute Zorg bij Alcohol- en Drugsincidenten” beschikt over het beoogde niveau van kennis en vaardigheden, dient deze een theoretisch en praktisch examen af te leggen. Om de objectiviteit van het examen te waarborgen, wordt dit afgenomen door een examenbureau dat onafhankelijk opereert van het instituut dat de opleiding heeft verzorgd.

Niet alleen herkennen, maar ook echt hulp verlenen!

Om aan de cursus te mogen deelnemen, dient u in het bezit te zijn van een geldig EHBO-certificaat.
Onderwerpen in de cursus:

De hulpverlener leert ook echt hulp te verlenen. Om dat zo goed mogelijk te kunnen doen, doet hij/zij kennis en vaardigheden op die onderscheidend zijn van de andere opleidingen die er op dit gebied zijn. Denk daarbij aan het gebruik van saturatiemeter, thermometer (infra rood), elektronische tensiemeter, glucosemeter en pupillampje.Meten is weten! Aan de hand daarvan is de hulpverlener in staat om díe acute zorg te verlenen die het alcohol- en drugslachtoffer nodig heeft.


Op dit moment hebben we nog geen nieuwe cursus gepland!

Ben u wel geïnteresseerd om een EHBO cursus te volgen? of heeft u andere vragen omtrend de EHBO curus?
Neem contact op met penningmeester@ehbohart-niedorp.nl.