EHBO Vereniging Niedorp

Aanvraag formulier EHBO Hulpverlening

Via dit formulier kunt u EHBO hulpverlening aanvragen voor uw evenement.
Vul het formulier zo volledig mogelijk in, zodat wij contact met u kunnen leggen. Heeft u vragen kunt u een e-mail sturen naar: ehboniedorpwinkel@gmail.com.

!Let wel op! Uw aanvraag moet minimaal 2 maanden van ter voren zijn ingestuurd!!!

De velden met een * zijn vereist!!!

Naam Aanvrager:*
Email Aanvrager:*
   
Naam Evenement:*
Soort Evenement:*
   
Aanvang en duur van het evenment
Datum:* Als een evenement meerdere dagen bestrijkt, vult dit in het memoveld overige informatie
 
Aanvangstijd:*
Verwachte Eindtijd:*
   
Verwacht aantal deelnemers: Leeftijds indicatie deelnemers:
Verwacht aantal bezoekers:
Er wordt toegangsgeld gevraagd van de bezoekers.
   
Overige informatie van het evenement:
   
Locatie van het evenement
Locatie (adres):*
Over locatie*
Binnen Buiten Overig
   
Is er een EHBO ruimte aanwezig:*
Ja, Binnen Ja, Buiten Nee
   
Is er (stromend) water aanwezig:*
Ja, Binnen Ja, Buiten Nee
   
Is er andere ondersteuning aanwezig:
Beveiliging Brandweer Ambulance
Arts Verkeer Regelaars Politie
   
Gegevens voor EHBO ondersteuning tijdens evenement
 
Minimaal aantal EHBO-er
(Wat Staat in de vergunning):
Naam contact persoon*
Telefoonnummer contact persoon:*
Er is een AED aanwezig
Er wordt alcohol geschonken.
Er verhoogte risico's, namelijk:
   
Voorwaarden voor EHBO hulpverlening

Evenementen georganiseerd door verenigingen:

  1. Het geheel ingevulde formulier moet minimaal 2 maanden voor aanvang van het evenement in ons bezit zijn. Als het meerdaagse evenementen betreft dan 3 maanden. Daarna zullen extra kosten worden berekend.
  2. De kostenvergoeding per EHBO post is € 10,00 per uur (deze bestaat uit maximaal 2 personen).
  3. Tussen 20.00 u en 8:00 u wordt er een extra toeslag berekend van € 2,50 per post per uur.
  4. Indien het evenement langer dan 2 uur duurt, verzorgt de organisatie drinken.
  5. Indien het evenement langer dan 3 uur duurt, verzorgt de organisatie ook een eten.
  6. Mocht de organisatie niet in staat zijn tot het regelen van eten / drinken, dan zal de EHBO vereniging daar zelf voor zorgen, en de kosten daarvan doorberekenen.
  7. Voor de AED brengen wij € 10,00 per dag in rekening.
  8. Gebruikte behandelmaterialen worden in rekening gebracht. Hieronder vallen (o.a. verbandmiddelen, medicatie, beschermende middelen, AED-nodes).
  9. Betalingscondities: Betalingen dienen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan.
  10. Annuleren kan kosteloos tot één week voor het plaatsvinden van het evenement waarvoor de hulpverlening is aangevraagd.
  11. EHBO vereniging Winkel-Niedorp heeft ten alle tijden het recht om de aanvraag zonder opgaaf van redenen niet in behandeling te nemen.
  12. Wij verwerken de door u ingevulde gegevens zoals beschreven in ons 'Privacy Statement' onder de AVG.

 

Commerciële evenementen:
Wanneer er toegang wordt gevraagd van bezoekers of de organisatie geen vereniging is, beschouwen wij het als een commerciëel evenment!

  1. Het geheel ingevulde formulier moet minimaal 2 maanden voor aanvang van het evenement in ons bezit zijn. Als het meerdaagse evenementen betreft dan 3 maanden. Daarna zullen extra kosten worden berekend.
  2. De kostenvergoeding per EHBO post is € 12,50 per uur (deze bestaat uit maximaal 2 personen).
  3. Tussen 20.00 u en 8:00 u wordt er een extra toeslag berekend van € 3,50 per post per uur.
  4. Indien het evenement langer dan 2 uur duurt, verzorgt de organisatie drinken.
  5. Indien het evenement langer dan 3 uur duurt, verzorgt de organisatie eten.
  6. Mocht de organisatie niet in staat zijn tot het regelen van eten / drinken, dan zal de EHBO vereniging daar zelf voor zorgen , en de kosten daarvan doorberekenen.
  7. Voor de AED brengen wij € 10,00 per dag in rekening.
  8. Gebruikte behandelmaterialen worden in rekening gebracht. Hieronder vallen (o.a. verbandmiddelen, medicatie, beschermende middelen, AED-nodes).
  9. Betalingscondities: Betalingen dienen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan.
  10. Annuleren kan kosteloos tot één week voor het plaatsvinden van het evenement waarvoor de hulpverlening is aangevraagd.
  11. EHBO vereniging Winkel-Niedorp heeft ten alle tijden het recht om de aanvraag zonder opgaaf van redenen niet in behandeling te nemen.
  12. Wij verwerken de door u ingevulde gegevens zoals beschreven in ons 'Privacy Statement' onder de AVG.

De EHBO vereniging heeft ten alle tijden het recht om de status van het evenement te wijzigingen zonder opgaaf van redenen.

*Ik heb de voorwaarden gelezen en ik ga er mee akkoord.