EHBO Vereniging Niedorp

Dagelijks Bestuur

mevr.J. Otter-KelderVoorzitterSinds 2017aftredend 2021 (herkiesbaar)
dhr.E. Jongh VisscherSecretarisSinds 2015aftredend 2022 (herkiesbaar)
- materiaal beheer
dhr.J. van BuurenPenningmeesterSinds 2016aftredend 2020 (herkiesbaar)

Overige Functionarissen

- vacantMateriaalMeesterSinds 2019
- vacantCoördinator EvenementenSinds 2019door acute opzegging per direct coördinator gezocht

Oud Bestuurders en Ereleden

mevr.T. van Twuijver-Davids1976 - 2003erelid in 2005
Bestuursfunctie: Penningmeester
C.B. Tilanus penning 25 jaar EHBO in 1997
Lid in Orde van Oranje-Nassau in 2005
mevr.L. Groot-Zuidema1975 - 2001erelid sinds 2002
Algemeen bestuurslid
C.B. Tilanus penning 25 jaar EHBO in 2001
dhr.J. Lont1973 - 2001ere-lid sinds 2002
01/11/1931 - 08/01/2016 †
Bestuursfunctie: Voorzitter
C.B. Tilanus penning 25 jaar EHBO in 1995
dhr.P. Henneweer1973 - 1999ere-lid sinds 1999
Bestuursfunctie: Secretaris
C.B. Tilanus penning 25 jaar EHBO in 1985
Lid in Orde van Oranje-Nassau in 1999
dhr.C. Boeree1973 - 1999erelid sinds 1999
Bestuursfunctie: Secretaris
dhr. Bood1973 - 1999erelid sinds 1999