EHBO Vereniging Niedorp

Veldnorm van kracht

2019-03-01

Vanaf 1 maart 2019 is de veldnorm evenementenzorg van kracht. De veldnorm is bedoelt om de evenementhulpverlening door proffesionals en leken te verduidelijken.

Waarom is deze ontstaan?

Binnen de evenementenzorg bestaan verschillende, nogal uiteenlopende ideeën over wat goede en veilige evenementenzorg precies is. Er bestaat daardoor, onder meer bij het publiek, de verschillende organisaties die evenementenzorg leveren en de overheid onduidelijkheid wat precies verwacht kan worden van de evenementenzorg.Dit heeft er toe geleid dat er na een rondgang onder enkele betrokken partijen in het werkveld een projectgroep is gevormd om veldnormen te ontwikkelen die duidelijkheid moeten verschaffen over wat goede evenementenzorg is. De Veldnorm Evenementenzorg moet duidelijkheid verschaffen over kwaliteit, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en patiëntveiligheid rondom de zorg op evenementen door eerstehulpverleners, zorgprofessionals en zorgorganisaties.

Wat houdt het in?

De veldnorm beschrijf de plichten, rechten en bevoegdheden voor de verschillende evenemtenhulp verlening, zoals de EHBO. Hierin is onder andere opgenomen wat een EHBO-er (lekenhulverlener) mag en wanneer de proffesionele hulpverlening moet worden ingeschakeld. Zodat alle EHBO-ers een standaard manier van werken hebben. Tevens worden eisen aan de kleding van de verschillende evenementhulpverleners gesteld.